Fugt

 

Præsentation

Power Point præsentation

Power Point præsentation – handouts (3 slides pr. side)

 

 

Opgaver

Afleveringsopgave

Opgaver og øvelser

 

 

Baggrund

Bygningsreglement

·    Nyeste bygningsreglement

·    BR10 og vejledning vedr. fugt

 

 

 

Teori

Fugt i bygninger - fugtdiffusion ved beregning og grafisk analyse

·    Fugt i bygninger, Steffen Vissing Andersen

 

 

Referencer og nyttige links

·    Bygningers fugtisolering, SBI-178, N. E. Andersen, G. Christensen og F. Nielsen, 1993

·    DS/EN ISO 13788:2001 - Byggekomponenter og -elementers hygrotermiske ydeevne - Indvendig overfladetemperatur for at undgå kritisk overflade- og mellemrumskondens – Beregningsmetode

·    DS/EN ISO 10456:2008 – Byggematerialer og -produkter – Hygrotermiske egenskaber – tabelværdier og procedurer til bestemmelse af termiske deklarerede værdier og termiske designværdier

·    Fugtkompendium, Olfert Andersen, Byggeteknisk Højskoles Forlag Horsens

·    Fukthandbok : Praktik Och Teori, Svensk Byggtjänst, 2001

·    Fugt Analyse – regneark til kondensberegning ved Glasers diffusionsmodel. Kondens i bygningsdel, overfladefugtighed og fugtakkumulering

                     http://sva.ict-engineering.dk/Course/Fugt/Programmer/Fugtanalyse.xls

·    Moisure Analysis – beregningsprogram til fuld fugtanalyse efter DS/EN ISO 13788

         http://sva.ict-engineering.dk/MoistureAnalysis

·    Fugt i bygninger, SBI-224, Erik Brandt m.fl., Statens Byggeforskningsinstitut, 2009

·    Fugt-studieenhedskursus på bygningskonstruktøruddannelsen på VIA, Campus Horsens

         http://sva.ict-engineering.dk/Course/Fugt/

·    Icopal håndbog, kapitel 4 bygningsfysik, C. Rode,

         http://www.nordahn.dk/rapporter-pdf-sbi-erfa/fugtlere-icopal-dk.pdf  

·    Gyproc håndbog kapitel 4.5

         http://gyproc.dk/sites/gypsum.nordic.master/files/gyproc-site/document-files/HB9%20-%204.5%20Fugt.pdf

·    Isover - ultrakort og præcis gennemgang af fugt.

         https://www.isover.dk/fugt  

·    Fugtstrategiplan

         http://www.byggeteknik.com/uploads/docs/BMT_datablade/Fugtstrategiplan.pdf  

·    SBi vedrørende fugt

         http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/fugt 

·    Bygningsreglementet

         http://bygningsreglementet.dk/

·    Anvisning til Bygningsreglementet (SBi-anvisning 258)

         http://anvisninger.dk/anvisninger/Pages/258-Anvisning-om-Bygningsreglement-2015-1.aspx  

·    Rockwool Energy Design

         http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning

·    DMI-vejrdata 1961-1990, bl.a. temperatur og relativ fugtighed for en række målestationer i DK: Technical Report 99-5, Observed Air Temperature, Humidity, Pressure, Cloud Cover and Weather in Denmark - with Climatological Standard Normals, 1961-90, Ellen Vaarby Laursen, Rikke Sjølin Thomsen and John Cappelen, Danish Meteorological Institute 1999

         http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/1999/tr99-5.pdf  

 

 

Beregning

Moisture Analysis - Beregningsprogram

Moisture Analysis: beregningsprogram til fugtanalyse efter DS/EN ISO 13788, Steffen Vissing Andersen

 

 

Regneark

Regneark: Regneark til steady-state fugtdiffusion ved Glasers metode, Steffen Vissing Andersen

Videoklip til regneark – Introduktion til anvendelse