Moisture Analysis          Download Program (jar file)

Hvordan man kører programmet

  1. Download jar-fil
  2. Klik eller dobbeltklik jar-filen (og programmet starter)
Hvis du ikke har Java installed så gennemfør disse trin først
  1. Download Java, f.eks. fra jdk.java.net
  2. Setup af miljøvariable - søg efter "miljøvariable"
  3. Test om det virker ved at at åbne en Kommando-prompt (søg efter cmd). Skriv: java -version
Hvis applikationen ikke startet ved dobbelt-klik på jar-filen. så kunne dine jar-filer generelt være associeret til et andet program. Du kan enten ændre associeringen til java.exe eller i en kommando-prompt skrive java -jar MoistureAnalysis.jar

Udviklet af

Steffen Vissing Andersen
VIA University College, Campus Horsens
sva@via.dk


Version

Version 2.1, April 2011
Side redigeret september 2019

Kort beskrivelse

Moisture Analysis er en applikation til fugtanalyse af en bygningskonstruktion i henhold til DS/EN ISO 13788.

Inddata er materialedata for hvert lag i en bygningskonstruktion og 12 sæt af ydre betingelser i form af relativ fugtighed og temperatur på hver side af konstruktionen. For at følge DS/EN ISO 13788 skal hvert af de 12 ydre betingelser være gennemsnitsværdier for hver af årets 12 måneder. Defaultværdier er fra Ødum, Danmark som middelværdier fra 1961-1990 (http://www.dmi.dk/tr99-5.pdf). Som alternativ til at angive den indvendige relative fugtighed kan der indtastes en fugtighedsklasse som defineret i DS/EN ISO 13788.

Analysen består af 12 sammenhængende beregninger med en startmåned som defineret i DS/EN ISO 13788 og med beregningsmæssigt underopdelte materialelag med relative store isolanser som f.eks. isoleringslag som anbefalingen i DS/EN ISO 13788.

Enhver laggrænse med en relativ fugtighed på 100% medfører et dugpunkt og dermed fugtakkumulering i laggrænsen. Beregningsmæssigt indsættes indre fikspunkter i disse laggrænser ved de efterfølgende beregninger så længe der er fugtophobning i laggrænsen. Et fikspunkt frigives når beregningen viser at den ophobede fugtmængde igen er udtørret.

Uddata er 1) et overblik over antal dugpunkter, antal måneder med fugtophobning og den relative fugtighed på den indvendige overflade for hver af de 12 måneder og 2) detaljer for hver af de 12 måneder i form af tabelværdier og grafer for temperatur, relativ fugtighed og vanddamptryk som et forløb gennem konstruktionen.


Detaljer

Klassediagram (overblik)
Klassediagram (detaljeret)
Kodedokumentation (javadoc)
Download jar-fil
Eksempel 1
Eksempel 2


Anerkendelse

Applikationen er programmeret i Java med anvendelse af to anbefalelsesværdige eksterne programbiblioteker, JFreeChart (
http://www.jfree.org/jfreechart/) til at præsentere grafer og iText (http://www.itextpdf.com/) til at generere pdf-filer.

JFreeChart er "open source" eller mere specifikt, gratis software. Det bliver distribueret under betingelserne i GNU Lesser General Public License (LGPL), der tillader brug i lukkede applikationer. Programbiblioteket JFreeChart inkluderer iText.

Kildekoden til JFreeChart og iText er tilgængelige i henhold til licensreglerne således at der bl.a. kan foretages ændringer sådan at Moisture Analysis benytter den opdaterede version.


Video

Video: How to run the application (på engelsk)


Screen dumps

Hold musen over preview-billede for at forstørre